Gedane zaken

Redactiewerk

  • Voor gemeenten
  • Voor zorgsector (psychatrische dienstverlening)
  • Voor bouwbedrijven (Plan van Aanpak, notuleren)
  • Scriptiebegeleiding studenten
  • Editor voor SCRiBBR
  • Redactie literaire uitgaven in eigen beheer
  • Eindredacteur Tzum literaire weblog
  • Freelance redactiewerk Uitgeverij Passage

(Web)teksten – een selectie

Organisatiewerk

Artikelen

  • Het geheim van de lezerIn: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 18, 2011.
  • Samen lees je meer! Veertig jaar literatuurclubs. Jubileumuitgave ten behoeve van het veertigjarig bestaan van de Stichting Literatuurclubs Drenthe.

Recensies (selectie)