Nederlands voor Nederlandstaligen

Niet alleen voor anderstaligen heeft het nut om een cursus Nederlands te volgen. Ook mensen voor wie Nederlands de moedertaal is, kunnen nog veel leren. Grammatica en spelling blijven voor veel mensen lastig, net als het juist lezen en begrijpen van teksten. Een goede taalbeheersing is belangrijk bij bijvoorbeeld het zoeken naar werk, of bij het communiceren met klanten. Maar ook in de dagelijkse omgang met personen of instanties is het prettig om duidelijk en zonder fouten te kunnen communiceren.

Ik ken/kan de Nederlandse taal, maar het ken/kan beter